วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เพลงดีเจวิวันชัยขอเพลงกับดีเจ

Free wallpaper

เรือบังคับวิทยุ


เรือบังคับวิทยุ
เรือเล็กบังคับวิทยุ


เรือเล็กบังคับวิทยุ


วิธิการสร้างเรือเล็ก


อุปกรณ์การทำเรือ ขนาด 8x40 CM


1. ไม้แผ่น กxยxน 9x60x0.2 CM 2 แผ่น


2. มีดคัทเตอร์ 1 ด้าม


3. แผ่นรองตัด 1 แผ่น


4. กาวร้อน 3 กระปุก


5. สีสเปร์ 3 สี อย่างละ 1 กระป๋อง


6. นำยาเคลือบเงายูรีเทน 1 แกลนลอน


7. กระดาษทราย NO 1 ละเอียด


8. มอเตอร์ ขนาด 1 ตัว


9. ชุดรังถ่านบรรจุ3 ก้อน ขนาด1.2 v รังถ่านขนาด1.2x3 1 ชุด


10.ชุดรับ - ส่งเครื่องรับวิทยุ 1 ชุด


11.ชุดหางเสือ พร้อมใบพัด 1 ชุด
การปลูกชวนชม